Mata in uppgifter i samtliga obligatoriska fält nedan (markerade med stjärna) Tryck sedan på "skicka" och samtliga uppgifter skickas till SLU - Sötvattenslaboratorium kräftdatabas för vidare bearbetning. (Informationen lagras i databasen men är ej tillgänglig för allmänheten).

Tack för din medverkan!

Datum för fisket (ÅÅÅÅMMDD)* :
Län* :
Kommun* :
Närmaste ort* :
Namn på sjö/vattendrag* :
Lokalnamn (del av sjö/vattendrag)* :
Art (flod/signal)* :
Antal burar* :
Antal fångade kräftor totalt* :
Antal/andel stora (=>10cm) :
Antal/andel små (<10cm) :

Kontaktinfo (behövs för kvalitetssäkring av uppgifter):
Ditt namn* :
Din telefon* :
Din e-mail* :
Övrig information :